Det här är en gammal arkiverad spelning

Nordic Romani Festival

Toni Holgersson

Hilja Grönfors

Dimitri Keiski

Marie Länne Persson