Det här är en gammal arkiverad spelning

Viskväll i Sveaparken

Ellen & Kenny Smulter

Vilhelm Buchaus

Caroline Morelius

Mattias Kärvemo

Stiko Per Larsson