Det här är en gammal arkiverad spelning

Bad Poetry Slam

Natailie Roots

Tomas Brink

Bad Poetry Band