Det här är en gammal arkiverad spelning

Livestråket

Fredrik Furu (FI)

Linda Ström

Stockholm Srings