Det här är en gammal arkiverad spelning

Claes Jansson

Gertrud Jonsson

Nervergreen Big Band