Det här är en gammal arkiverad spelning

Jazzbag

Camilla von Bothmer

Johan Tingvalls Trio