Det här är en gammal arkiverad spelning

Musik i Lerum

Margareta Evmark

Blue Heaven Big Band

Rolf Jardemark

Dan Evmark